Tokyowing's Blog

‘miss blanche’ 1988 by SHIRO KURAMATA ,21_21 designsight,Tokyo

Posted in DESIGN, EXHIBITION by tokyowing on February 1, 2011

Shiro Kuramata ออกแบบเก้าอี้ Miss Blanche   ขึ้นมาในปี 1988 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ วันนี้เป็นวันครบรอบที่ Kuramata ได้จากโลกนี้ไปแล้ว 20 ปี ซึ่งทาง 21_21 design sight ได้เปิดงานแสดงของ  Shiro Kuramata และ ETTORE SOTTSASS   ขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่นักออกแบบทั้งสองท่าน แล้ววันนี้ คุณ Mieko Kuramata  ภรรยาของ Shiro Kuramata ก็ได้มาร่วมในงานรอบสื่อมวลชนนี้ด้วย ผมแอบเลียบๆเคียงๆ คุณ Mieko ระหว่างที่เข้าชมตัวนิทรรศการ เพื่อถามถึงรายละเอียดในงานออกแบบบางชิ้น  เธอกรุณาเล่าให้ฟังถึง เก้าอี้ Miss Blanche ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ หนึ่งในนั้น มาจากที่บ้านของเธอเอง ทุกครั้งที่เธอกลับบ้าน เธอจะกล่าวทักทายเก้าอี้ตัวนี้เสมอ และเมื่อ เก้าอี้ ตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านเป็นการชั่วคราวเพราะต้องนำมาจัดแสดงในงานนี้ เธอบอกเพียงสั้นๆว่า “ My House is empty “  ครั้งแรกที่ผมจะเห็นเก้าอี้ที่มีดอกกุหลาบลอยเคว้งคว้าง  ตัวนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนตามนิตยสารต่างๆ ผมรู้สึกว่า เก้าอี้ตัวนี้ คงนั่งยากและแข็ง เย็นเป็นพิเศษ ในฤดูหนาว  แต่เรื่องราวของคุณ Mieko กับเก้าอี้ตัวนี้ ทำให้วันนี้ผมเห็นแต่ ดอกกุหลาบ ที่ลอยค้างอยู่ในอากาศ