Tokyowing's Blog

Ko Kitayama Lecture at Tokyo Wonder Site,Shibuya

Posted in LECTURE by tokyowing on November 13, 2010

วันนี้มานั่งฟังบรรยาย ของ Ko Kitayama ถึงนิทรรศการของ พาวิเลี่ยนญีปุ่นในงาน Venice Biennale ปีนี้ ผมมีคำถามสงสัยหลายข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Private และ Public  เรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์คงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ พอได้เห็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศที่เร่งความเร็วแล้วเห็นเมืองเปลี่ยนแปลงเหมือนเซลสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนตัวอยู่ นี้คงเป็นลักษณะพิเศษของเมืองในเอเชียหลายเมือง ไม่จำเพาะเจาะจงว่าเกิดขึ้นที่โตเกียว ในปักกิ่ง อัตราการทำลายล้างอาคารที่สร้างไม่ถึงสามปีคงมีอัตราเร่งเร็วกว่า โตเกียวหลายเท่าตัว สภาพการจราจรในกรุงเทพคงไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับการจราจรอันซับซ้อนในจาร์การ์ต้าได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: