Tokyowing's Blog

How small? How vast? How architecture grows? Shiseido Gallery

Posted in ARCHITECTURAL EXHIBITION by tokyowing on August 28, 2010

นิทรรศการแสดงเด่ียว ของ Junya Ishigami ที่ Shiseido Gallery ไม่เพียงแต่จะเปิดตัวไปในช่วงเวลาอันใกล้เคียงกับงานแสดงของ Sou Fujimoto แต่ยังทำให้เราได้เห็นความสุดขั้วในความสนใจในเชิงปัจเจกของแต่ละคนว่าแตกต่างกันแค่ไหน ความบางเบาที่ได้เห็นในงานของ Junya อาจทำให้เรานึกถึงอิทธิพลจากเจ้านายเก่าอย่าง Kazuyo Sejima รวมไปถึงวิธีการจัดการพื้นที่ในงานแสดงครั้งนี้ด้วย แต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงการส่งต่อกันเป็นทอดๆและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างรุ่นสู่รุ่นของสถาปนิกญี่ปุ่น ถ้าเราลองไล่เรียงจาก Sejiama เองก็เคยทำงานกับ Toyo Ito มาก่อนและ Ito ก็ทำงานให้กับ Kikutake

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: