Tokyowing's Blog

Anonymous Design

Posted in Anonymous Design by tokyowing on August 31, 2010

นี้คือร้านอาหารย่านชินจูกุที่เปิดเกือบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ท่อประหลาดที่เหมือนหนวดปลาหมึกคือท่อส่งลมเย็นที่ส่งตรงถึงลูกค้า นับเป็นงานออกแบบบ้านๆที่สามารถเอาพัฒนาต่อไปสู่งานออกแบบอื่นๆได้อีกมากมาย

Interview with Takaoka Mami,Chief curator of Mori Art Museum

Posted in ART MUSEUM, INTERVIEW by tokyowing on August 30, 2010

WATARI-UM (Interview with Koichi Watari)

Posted in ART MUSEUM, INTERVIEW by tokyowing on August 29, 2010

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย Watari-UM ที่ถ้าใครจำเส้นสายและรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเหมือนลายเซ็นประจำตัวของสถาปนิกสวิส ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Mario Botta โครงการนี้กินระยะเวลาร่วมห้าปีกว่าอาคารจะแล้วเสร็จซึ่ง คุณ Koichi ถึงกับบอกว่าเขาจดจำท่อน้ำ ท่อสายไฟฟ้าได้แทบทุกจุดในอาคาร เพราะเขาต้องทำหน้าที่ประสานงานกับ สถาปนิกและทีมผู้รับเหมา และจัดการกับเทศบัญญัติอาคารของกรุงโตเกียวให้สถาปนิกเข้าใจและทำการออกแบบได้ ไม่น่าเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งนี้จะเปิดมาแล้วกว่าสองทศวรรษ และเคยมีงานแสดงงานของศิลปินระดับตำนานหลายต่อหลายคน ไม่ว่า Joseph Beuys,Henry Darger, Jean Fabre, Federico Herrero, Mike Kelley, Barry McGee, Nam June Paik  และล่าสุดก็เป็นสถานที่จัดแสดงงานของ Forest,Cloud,Mountain ——- Future Visions ของ Sou Fujimoto ด้วย

Forest,Cloud,Mountain ——- Future Visions

Posted in ARCHITECTURAL EXHIBITION by tokyowing on August 29, 2010

นิทรรศการแสดงเดี่ยวของ Sou Fujimoto สถาปนิกรุ่นเยาว์ของญี่ปุ่นที่กำลังก้าวขึ้นมารับช่วงต่อจากสถาปนิกรุ่นกลาง นิทรรศการครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นความหมกหมุ่นต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างเข้มข้นของสถาปนิกที่เกิดในช่วงปี 70 หลายต่อหลายคน เมื่อเทียบกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถาปนิกที่เกิดในช่วงปี 20

How small? How vast? How architecture grows? Shiseido Gallery

Posted in ARCHITECTURAL EXHIBITION by tokyowing on August 28, 2010

นิทรรศการแสดงเด่ียว ของ Junya Ishigami ที่ Shiseido Gallery ไม่เพียงแต่จะเปิดตัวไปในช่วงเวลาอันใกล้เคียงกับงานแสดงของ Sou Fujimoto แต่ยังทำให้เราได้เห็นความสุดขั้วในความสนใจในเชิงปัจเจกของแต่ละคนว่าแตกต่างกันแค่ไหน ความบางเบาที่ได้เห็นในงานของ Junya อาจทำให้เรานึกถึงอิทธิพลจากเจ้านายเก่าอย่าง Kazuyo Sejima รวมไปถึงวิธีการจัดการพื้นที่ในงานแสดงครั้งนี้ด้วย แต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงการส่งต่อกันเป็นทอดๆและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างรุ่นสู่รุ่นของสถาปนิกญี่ปุ่น ถ้าเราลองไล่เรียงจาก Sejiama เองก็เคยทำงานกับ Toyo Ito มาก่อนและ Ito ก็ทำงานให้กับ Kikutake

MORI ART MUSEUM

Posted in ART MUSEUM, EXHIBITION by tokyowing on August 26, 2010

TOKYO METROPOLITAN EDO-TOKYO MUSEUM by Kikutake Kiyonori

Posted in Kikutake Kiyonori by tokyowing on August 24, 2010

Spiral by Fumihiko Maki

Posted in FUMIHIKO MAKI by tokyowing on August 23, 2010

Spiral งาน classic อีกช้ินของ Fumihiko Maki สร้างแล้วเสร็จในปี 1985 อาคาร complex แห่งนี้ประกอบไปด้วยร้านค้า แกลเลอรี่ ร้านอาหาร และห้องประชุมเอนกประสงค์ ในตัวอาคารมีการท้ิงพื้นที่หลายจุดเพื่อขับเน้นเรื่อง space อย่างเต็มที่ ซึ่งในปัจจุบันตัวอาคารกำลังต้องเผชิญกับการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของอาคารเชิงพาณิชย์ แต่มันก็สะท้อนให้เห็นเจ้าของโครงการให้โอกาสสถาปนิกได้ทดลองและออกแบบตัวสถาปัตยกรรมได้อย่างเต็มที่ อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ใกล้กับถนน Omotesando ซึ่งยิ่งทำให้ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันกับอาคารเชิงพาณิขย์ในลักษณะเดียวกันอีกหลายหลัง แต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นความพยายามของ Maki  ที่จะเปิดพื้นที่ส่วนต่างๆของอาคารให้เชื่อมต่อกับตัวเมือง ดังจะเห็นได้จากการเปิดพื้นที่ทางเดิน หันเข้าหาทางด้านถนน ซึ่งต่างจากอาคารหลังอื่นที่เน้นรูปทรงที่สะดุดตาและเน้นไปที่พื้นที่โชว์สินค้าเป็นหลักสำหรับด้านที่หันเข้ามาถนนหลัก

Interview Yusaku Imamura director of Tokyo Wonder Site

Posted in INTERVIEW by tokyowing on August 23, 2010

The National Museum of Western Art, Tokyo

Posted in ART MUSEUM by tokyowing on August 22, 2010